Hledáme práciJak se vyvyarovat nejčastějších chyb při hledání práce


Oslňte na pohovoru s metodou STAR

Seznamte se s moderní způsobem vedení pohovoru a využijte ho ve Váš prospěch.

Při přípravě na osobní pohovor se nedejte zlákat představou, že se zajímavým životopisem, kvalitním vzděláním a početnými zkušenostmi máte vyhráno. Ne nadarmo se v inzerátech uvádějí i určité osobnostní předpoklady vhodného kandidáta na danou pozici. A právě ty se dnes prověřují tzv. metodou STAR.

Co znamená STAR?

Název této metody představuje slovní hříčku, star znamená v angličtině hvězda. Jednotlivá písmena však tvoří akronym reprezentující jiná slova: situation (situace), task (úkol), action (akce) a result (výsledek). Jde o behaviorální metodu pohovoru, která slouží k odhalení Vašich kompetencí Vačeho chování v určité situaci. Na rozdíl od klasického přístupu s běžnými otázkami využívá metoda STAR otázky a odpovědi založené na konceptu uvedených slov.

Tento typ pohovoru se používá hlavně ve velkých společnostech a ve veřejné správě, s cílem zajistit co největší objektivitu při hodnocení vlastností uchazeče. Z tohto důvodu bývají všem kandidátům často pokládané stejné dotazy, na které se očekává přiměřená odpověď odpovídajícíc STAR struktuře. Jde vlastně o psychologický test, během kterého personalista vyhodnocuje míru schopností uchazeče podle jeho jednání v minulosti.

Jak reagovat na metodu STAR?

Otázky behaviorálního pohovoru mají jeden společný rys: vždy se týkají nějaké situace. Požadavek „popiště situaci, kdy jste v práci udělali něco navíc“ je jednoznačný. Zadání však mohou vypadat i nenápadně. Pak je na Vás, zda dotaz založený na metodě STAR rozpoznáte.

Co byste odpověděli, kdyby se Vás zeptali, kde jste musel/a zůstat v práci déle? A zde se dostáváme k tomu, jak ve STAR metodě uspět. Odpovědí typu „minulý čtvrtek“ nikoho nenadchnete a zbytečně pokazíte dojem.

Abyste ve víru pohovoru nepanikařili a nevynechali důležitá fakta, pamatujte si zmiňnovaný akroym STAR a udpověď uchopte podle něj, tj. při Vaší odpovědi ve formě příběhu se držte jeho STAR struktury. Tzn.

Situace: Seznamte personalistu s prostředím a okolnostmi, za kterých se celá událost odehrála, jak je to s přesčasy ve Vaší firmě a co bylo v daném případě nutné vyřešit. Vašemu jednání porozumí jen bude-li rozumět dané situaci.

Úloha: Co se od Vás očekávalo anebo čeho jste chtěli dosáhnout?

Akce: Popiště, co jste ve skutečnostio udělali. Pozornost zaměřte na sebe. Jaké byly Vaše konkrétní kroky? Jak jste právě Vy přispěli k vyřešení situace? Nemluvte o Vašem týmu, ale zdůrazněte v jeho jednání Vaše konkrétní kroky.

Výsledek: Popište výsledek vašeho jednání a přiznejte si svoje zásluhy. Co se stalo? Jak celá záležitost dopadla? Čeho jste dosáhli? Naučili jste se něco díky tomu? Ideálně byste měli říct několik pozitivních závěrečných dopadů Vašeho jednání.

Jak jsme už uvedli, adekvátně se věnujte každé části Vaší odpovědi a uvádějte co nejvíc detailů, například jména kolegů. Dodáte tím Vašemu popisu větší důvěryhodnost, a nezahrňte zase posluchače velkým množstvím nepotřebných informací. Dbejte hlavně na to, aby jste se vykreslili srozumitelně a výstižně.

Na jaké otázky se připravit?

Otázky používané na tomto typu pohovoru jsou často úmyslně velmi všeobecné. Důvodem je, aby umožnili uchazeči najít vhodnou konkrétní událost ve své dosavadní kariéře. Abyste o nich měli lepší představu, přinášíme Vám níže několik příkladů takových otázek. Při přípravě si zkuste vybavit Vaše pracovní úkoly vyžadující vůdcovské schopnosti, týmovou spolupráci, iniciativu, plánování nebo dobře zvládnutý zákaznický servis a připravte si jejich popis.

•  Popište situaci, kdy jste museli učinit rozhodnutí bez konzultace s Vaším nadřízeným

•  Uveďte příklad, jak jste se zachovali při nějakém konfliktu

•  Popište situaci, kdy jtse museli ostatní přesvědčit o Vašem názoru

•  Řekněte, kdy jste v práci udělali něco navíc

•  Popište situaci, kdy jste nevěděli, co v dané chvíli dělat

•  Popište situaci, kdy jtse udělali v práci nějakou chybu

•  Uveďte, jak jste si setřídili úkoly v případě, že jich na Vás bylo mnoho

•  Popište stresující situaci, které jste museli čelit

Všechny tyto dotazy jsou velmi vhodné k posouzení kompetencí uchazeče STAR metodou. Snažte se proto chápat její smysl a držet se při příp. odpovědi na ně výše uvedených principů a doporučení.